Aktuality

Čo máme nové?

Výberové konanie – Referent sociálno-zdravotného úseku

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 30. júla 2020 | kategória: Pracovné ponuky

Miesto práce
Centrum ADCH
Masarykova 19, Košice

Druh pracovného pomeru
plný úväzok od 01.09.2020

Mzdové podmienky
928 eur brutto

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
 • Metodické riadenie, usmerňovanie a kontrola zverených sociálnych/zdravotných služieb.
 • Príprava vzorových zmlúv a dohôd uzatváraných s prijímateľmi sociálnych/zdravotných služieb.
 • Premietnutie legislatívnych zmien do interných dokumentov v sociálnej/zdravotnej oblasti.
 • Príprava interných predpisov v súlade s legislatívou a ich aplikácia v praxi.
 • Príprava podkladov k rozpočtom na jednotlivé sociálne/zdravotné služby, návrh zmeny rozpočtu a spracovávanie podkladov k vyúčtovaniu finančných príspevkov a dotácií poskytnutých samosprávnymi krajmi, ministerstvami a samosprávou.
 • Vybavovanie administratívy a riadenie administratívy so zdravotnými poisťovňami.
 • Administrácia a poskytnutie súčinnosti s kontrolnými orgánmi pri kontrolách v sociálnej/zdravotnej oblasti.
Požiadavky na zamestnanca
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, zdravotnícke vedy,
 • dva roky praxe v danej oblasti,
 • pokročilé počítačové znalosti (MS Office),
 • osobnostné predpoklady a zručnosti: analyzovanie a riešenie problémov; komunikácia; organizovanie a plánovanie práce; vedenie ľudí; kultivovaný slovný i písomný prejav; motivovanie ľudí; pružnosť v myslení. 
Ďalšie zamestnanecké výhody
 • týždeň dovolenky navyše,
 • zmysluplná práca v cirkevnej organizácii s možnosťou naplnenia duchovných potrieb.
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
 • 10. august 2020
KONTAKTNÁ OSOBA
Blanka Lajtárová