Pomoc Ukrajine

Vo svete utrpenia, ktoré vojna prináša, je našou odpoveďou solidarita a zmierenie. Vojna vyháňa z Ukrajiny tisíce ľudí, ktorí prichádzajú na Slovensko s vierou a nádejou, že im dobrí ľudia pomôžu. V Arcidiecéznej charite Košice sa snažíme pomôcť s ubytovaním, potravinovou a materiálnou pomocou.

POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNA ZBIERKA
ZBERNÉ MIESTA
DOBROVOĽNÍCI
Hľadáme dobrovoľníkov. Služba spočíva v sprevádzaní utečencov, pomáhať ľuďom s kúpou cestovných lístkov alebo zabezpečení inej dopravy. Hľadať voľné ubytovacie kapacity, a tiež vytvárať priestor na oddych a načerpanie síl.  Aktívnu dobrovoľnícku službu vykonávame v Košiciach, na hraničných priechodoch Ubľa a Veľké Slemence a ďalších miest.
UBYTOVANIE

Ak viete poskytnúť ubytovacie kapacity vyplňte registračný formulár, na stránke Konferencie biskupov Slovenska.  Zaregistrovaných prosíme o trpezlivosť. V prvom rade sa snažíme využívať kapacity štátu, následne kapacity farností, reholí a spoločenstiev, potom budú postupne kontaktovať jednotlivcov ponúkajúcich ubytovanie.

FINANČNÁ PODPORA A KONTAKT PRE MÉDIÁ

Pomôcť Ukrajine môžete finančne v rámci celoslovenskej verejnej zbierky Slovenskej katolíckej charity, ktorej sme súčasťou. Výnos zo zbierky bude použitý na akútnu pomoc ľuďom v oblasti konfliktu, stravu, ubytovanie a zabezpečenie základných potrieb, v spolupráci s ukrajinskou charitou a lokálnou Caritas Donetsk, dlhodobým partnerom SKCH, ale taktiež na poskytnutie urgentnej pomoci ľuďom z Ukrajiny, ktorí prichádzajú na Slovensko.

Ak chcete podporiť našu činnosť, môžete tak urobiť finančným darom IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002, variabilný symbol: 584. Alebo darovať online. Ďakujeme.

PREČITAŤ VIAC