Podporiť

POMÔŽTE NÁM POMÁHAŤ

 

FINANČNÝ DAR

Arcidiecézna charita Košice uvíta každú vašu pomoc – finančnú, materiálnu, dobrovoľnícku prácu, ako aj iné formy Vašej podpory.

Pokiaľ máte záujem finančne nás podporiť poukázaním peňazí na náš účet, môžete tak spraviť jednorázovo alebo zadať aj drobnú platbu ako trvalý príkaz.

Bank. spoj.: Prima banka
č. ú.: 9330 433 002/5600

IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002