Kontakt

To sme my

 • FAKTURAČNÉ ÚDAJE
 • Bočná 2
  040 01 Košice
 • IČO: 35514027
 • DIČ: 2021188829
 • IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002
 • Právna forma: účelové zariadenie cirkvi
KONTAKTNÉ ÚDAJE
TECHNICKO-ORGANIZAČNÝ ÚSEK
 • Vedúca úseku
 • Ing. Alica Štarková
 • 0911 266 815
EKONOMICKÝ ŮSEK
 • Vedúci úseku
 • Ing. Branislav Kačur
 • 0910 842 676
 • Hlavná účtovníčka
 • Ing. Mária Paholková
 • 0911 156 006
 • Finančná účtovníčka
 • Ing. Katarína Salanciová
 • 0910 842 677
 • Finančná účtovníčka
 • Mária Bobíková
 • 0910 842 675
 • Mzdová účtovníčka
 • Viera Pavlíčková
 • Mzdová účtovníčka
 • Helena Argalašová
 • 0911 680 181
 • Mzdová účtovníčka
 • Hedviga Dobrovičová
 • 0911 680 181
 • Finančný ekonóm
 • Ing. Štefan Tkáč
 • 0911 266 814
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÝ ŮSEK
 • Vedúca úseku
 • Mgr. Katarína Seidlová
 • 0910 842 073
 • Referentka
 • Mgr. Michaela Onofrejová
 • 0910 842 183
ÚSEK RIADITEĽA
 • Vedúci úseku
  Projekt potravinovej pomoci
 • Ing. Marián Krajňák
 • 055 62 55 317
 • Personalistka
 • Bc. Blanka Lajtárová
 • 0911 680 036