Kategória

Denný stacionár Košice

Seniori sa na znovuobnovenie Denného stacionára Košice tešili

Prijímatelia v seniorskom veku chcú prežívať svoju starobu aktívne a v kruhu známych. Dôkazom toho je aj činnosť Denného stacionára v Košiciach, ktorá sa postupne vracia do režimu spred koronakrízy. Záujem seniorov o spoločnosť po čase izolácie rastie.