Kurz opatrovania

Ponúkame vám možnosť absolvovať KURZ OPATROVANIA v pohodlí Vášho domova teraz okrem Košíc aj v Prešove!  Arcidiecézna charita Košice na základe získanej akreditácie MPSVaR č.s. 9558/2017-M_OSS a č. z. 23430/2017 ponúka záujemcom možnosť absolvovať kurz opatrovania kombinovanou formou za bezkonkurenčnú cenu.

Termíny na 1. polrok 2018 sú zverejnené!

 

 

Prečo sa pre kurz rozhodnúť:

- najlacnejšia ponuka na trhu

- možnosť absolvovania v Košickom a Prešovskom kraji
- aktívna účasť na výučbe iba 4 dni
- samoštúdium s možnosťou konzultácií s lektormi v pohodlí Vášho domova

- osvedčenie aj v nemeckom jazyku (úradný preklad)

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O KURZE:


Názov vzdelávacieho programu: ,,KURZ OPATROVANIA - kombinovaná forma“ v rozsahu 230 hodín: 120 hod. teoretická časť – formou samoštúdia z publikácie, ktorá bude účastníkom poskytnutá, 40 hod. prezenčná forma v  Košiciach-Košická Nová Ves, Poľná 1 a v Prešove, Vajanského 10, praktická časť kurzu 70 hod. odborná prax v zariadení sociálnych služieb - Dom pokojnej staroby A. F. Colbrieho na Južnej triede 2 v Košiciach, ďalšie možnosti výkonu odbornej praxe sú v CHD sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach, DPS Lipany, DKD-DPS Veľký Šariš  a v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi.                                          

 

OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU: Vzdelávací program pozostáva z 8 tematických celkov zameraných na opatrovateľskú činnosť, opatrovanie v detskom veku, anatómiu človeka, pomoc pri výžive, mobilizáciu klienta, prvú pomoc, vedenie domácnosti, atď.

Stručný popis vzdelávacieho programu: Vzdelávací program „Kurz opatrovania - kombinovaná forma“ je modulový vzdelávací program, ktorý sa realizuje dištančnou a prezenčnou formou a má charakter kurzu. Pozostáva z 3 hlavných častí a to z teoretickej a praktickej výučby a z praxe vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. Celkové trvanie kurzu je 230 hodín. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Účastník po absolvovaní kurzu nadobudne schopnosti, ktoré bude potrebovať pri výkone opatrovateľskej starostlivosti v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach a v domácnostiach na Slovensku a v zahraničí. Počas absolvovania kurzu získa aj základné zručnosti, ktoré mu umožnia aplikovať teoretické vedomosti priamo v praxi uvedených povolaní.

Cieľová skupina vzdelávacieho programu: Vzdelávací program je určený najmä osobám, ktoré chcú vykonávať opatrovateľskú starostlivosť alebo cítia potrebu zamestnať sa v oblasti sociálnych služieb. Absolvovaním tohto kurzu splnia účastníci potrebné kvalifikačné požiadavky Zákona č. 448⁄2008 o sociálnych službách.
Profil absolventa:Absolvent kurzu je pripravený na samostatné vykonávanie prác, ktoré sú náplňou opatrovateľa v sociálnych zariadeniach ako aj v domácnosti fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. Absolvent sa vie rozhodnúť pre určitý pracovný postup v situáciách, ktoré mu kompetencie dovoľujú a vie osloviť patričného odborníka vtedy ak by činnosti prekračovali rozsah opatrovateľskej praxe. Absolvent vie zvoliť správne pomôcky, vie ich improvizovať a vhodne sa o ne postarať pred a po výkone. Pri výkone profesionálnej praxe dodržiava zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci ako aj hygieny práce. Ovláda zásady dezinfekcie a v práci ju dodržiava na ochranu zdravia klienta ale aj svojho. Chápe význam prostredia, jeho tvorby a udržiavanie v prospech zdravia človeka. Absolvent je zoznámený so základnými princípmi etiky a správa sa podľa nich. Bude dodržiavať základné sociálne a zdravotnícke zákony, ktoré vo svojej praxi potrebuje. Celkové trvanie vzdelávacieho programu v rozsahu: 6 týždňov 

 

Cena kurzu: 200 €/účastník - záloha za kurz 100,- Eur (pri prihlásení).

 

Miesto realizácie:                            Košice

 

Harmonogram kurzov opatrovania v KE od 10.01.2018 do 06.07.2018


Začiatok kurzu                             10.01.               28.02.                  11.04.                   23.05.

samoštúdium                                10.01.-30.01.     28.02.-20.03.        11.04.-01.05.         23.05.-12.06.
prezenčná forma                           31.01.-03.02.     21.03.- 24.03.       02.05.-05.05.         13.06.-16.06.
odborná prax - 1. termín                05.02.-12.02.     26.-29.3, 3-5.4      07.05.-14.05.         18.06.-25.06.
odborná prax - 2. termín                13.02.-20.02.      6-13.4.                15.05.-22.05.         26.06.-03.07.
záverečná skúška                           23.02.               14.04.                  25.05.                   06.07.

 

 Bližšie informácie: Mgr. Marta Krištofová, telefón 0911 115 446, 055/62 55 317prihlaska

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kalendár