Kurz opatrovania

Ponúkame vám možnosť absolvovať KURZ OPATROVANIA v pohodlí Vášho domova teraz okrem Košíc aj v Prešove!  Arcidiecézna charita Košice na základe získanej akreditácie MPSVaR č.s. 9558/2017-M_OSS a č. z. 23430/2017 ponúka záujemcom možnosť absolvovať kurz opatrovania kombinovanou formou za bezkonkurenčnú cenu.

Termíny na 2. polrok 2017 sú zverejnené!

 

 

Prečo sa pre kurz rozhodnúť:

- najlacnejšia ponuka na trhu

- možnosť absolvovania v Košickom a Prešovskom kraji
- aktívna účasť na výučbe iba 4 dni
- samoštúdium s možnosťou konzultácií s lektormi v pohodlí Vášho domova

- osvedčenie aj v nemeckom jazyku (úradný preklad)

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O KURZE:


Názov vzdelávacieho programu: ,,KURZ OPATROVANIA - kombinovaná forma“ v rozsahu 230 hodín: 120 hod. teoretická časť – formou samoštúdia z publikácie, ktorá bude účastníkom poskytnutá, 40 hod. prezenčná forma v  Košiciach-Košická Nová Ves, Poľná 1 a v Prešove, Vajanského 10, praktická časť kurzu 70 hod. odborná prax v zariadení sociálnych služieb - Dom pokojnej staroby A. F. Colbrieho na Južnej triede 2 v Košiciach, ďalšie možnosti výkonu odbornej praxe sú v CHD sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach, DPS Lipany, DKD-DPS Veľký Šariš  a v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi.                                          

 

OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU: Vzdelávací program pozostáva z 8 tematických celkov zameraných na opatrovateľskú činnosť, opatrovanie v detskom veku, anatómiu človeka, pomoc pri výžive, mobilizáciu klienta, prvú pomoc, vedenie domácnosti, atď.

Stručný popis vzdelávacieho programu: Vzdelávací program „Kurz opatrovania - kombinovaná forma“ je modulový vzdelávací program, ktorý sa realizuje dištančnou a prezenčnou formou a má charakter kurzu. Pozostáva z 3 hlavných častí a to z teoretickej a praktickej výučby a z praxe vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. Celkové trvanie kurzu je 230 hodín. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Účastník po absolvovaní kurzu nadobudne schopnosti, ktoré bude potrebovať pri výkone opatrovateľskej starostlivosti v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach a v domácnostiach na Slovensku a v zahraničí. Počas absolvovania kurzu získa aj základné zručnosti, ktoré mu umožnia aplikovať teoretické vedomosti priamo v praxi uvedených povolaní.

Cieľová skupina vzdelávacieho programu: Vzdelávací program je určený najmä osobám, ktoré chcú vykonávať opatrovateľskú starostlivosť alebo cítia potrebu zamestnať sa v oblasti sociálnych služieb. Absolvovaním tohto kurzu splnia účastníci potrebné kvalifikačné požiadavky Zákona č. 448⁄2008 o sociálnych službách.
Profil absolventa:Absolvent kurzu je pripravený na samostatné vykonávanie prác, ktoré sú náplňou opatrovateľa v sociálnych zariadeniach ako aj v domácnosti fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. Absolvent sa vie rozhodnúť pre určitý pracovný postup v situáciách, ktoré mu kompetencie dovoľujú a vie osloviť patričného odborníka vtedy ak by činnosti prekračovali rozsah opatrovateľskej praxe. Absolvent vie zvoliť správne pomôcky, vie ich improvizovať a vhodne sa o ne postarať pred a po výkone. Pri výkone profesionálnej praxe dodržiava zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci ako aj hygieny práce. Ovláda zásady dezinfekcie a v práci ju dodržiava na ochranu zdravia klienta ale aj svojho. Chápe význam prostredia, jeho tvorby a udržiavanie v prospech zdravia človeka. Absolvent je zoznámený so základnými princípmi etiky a správa sa podľa nich. Bude dodržiavať základné sociálne a zdravotnícke zákony, ktoré vo svojej praxi potrebuje. Celkové trvanie vzdelávacieho programu v rozsahu: 6 týždňov 

 

Cena kurzu: 200 €/účastník - záloha za kurz 100,- Eur (pri prihlásení).

 

Miesto realizácie:                            Košice

 Začiatok kurzu                                27.6.                   1.8.                                19.9.                             31.10.

         
samoštúdium 27.06.-18.07. 01.08.-22.08. 19.09.-10.10. 31.10.-21.11.
prezenčná forma 19.07.-22.07. 23.08.- 26.08. 11.10.-14.10.  22.11.-25.11. 
odborná prax - 1. termín  24.07.-31.07. 28.-31.8, 02.-06.9. 16.10.-23.10.  27.11.-04.12. 
odborná prax - 2. termín  01.08.-08.08. 07.-09.9., 11.-14.9. 24.10.-31.10.  05.12.-12.12. 
záverečná skúška 11.08. 16.09. 03.11.  15.12. 

 

Miesto realizácie:                            Prešov

Začiatok kurzu                                 4.7.                      8.8.                                26.9.                             7.11.

 

samoštúdium 04.07.-25.07 08.08.-29.08. 26.09.-17.10. 07.11.-28.11.
prezenčná forma 26.07.-29.07. 30.08.- 04.09. 18.10.-21.10.  29.11.-02.12. 
odborná prax - 1. termín  31.07.-07.08. 05.-12.09 23.10.-30.10.  04.12.-11.12. 
odborná prax - 2. termín  08.08.-15.08. 13-14.,16-21.9 2-4.11.,6-9.11.  12.12.-19.12. 
záverečná skúška 18.08. 23.09. 13.11.  21.12. 

Bližšie informácie: Mgr. Marta Krištofová, telefón 0911 115 446, 055/62 55 317prihlaska

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kalendár