Kurz opatrovania

Ponúkame vám možnosť absolvovať KURZ OPATROVANIA v pohodlí Vášho domova. Arcidiecézna charita Košice na základe získanej akreditácie MPSVR ponúka záujemcom možnosť absolvovať kurz opatrovania kombinovanou formou za bezkonkurenčnú cenu.

Termíny na 1. polrok 2017 sú zverejnené!

 

 

Prečo sa pre kurz rozhodnúť:

- najlacnejšia ponuka na trhu
- aktívna účasť na výučbe iba 3 dni
- samoštúdium s možnosťou konzultácií s lektormi v pohodlí Vášho domova

- osvedčenie aj v nemeckom jazyku (úradný preklad)

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O KURZE:


Názov vzdelávacieho programu: ,,KURZ OPATROVANIA - kombinovaná forma“ v rozsahu 230 hodín: 146 hod. teoretická časť – formou samoštúdia z publikácie, ktorá bude účastníkom poskytnutá, 30 hod. prezenčná forma, praktická časť kurzu 50 hod. odborná prax v zariadení sociálnych služieb - Dom pokojnej staroby A. F. Colbrieho na Južnej triede 2 v Košiciach (ďalšie možnosti odbornej praxe sú v CHD sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach, v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, v Spišskej a Bratislavskej charite,  4 hod. záverečná skúška                                          

 

OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU:Vzdelávací program pozostáva z 8 tematických celkov zameraných na opatrovateľskú činnosť, anatómiu človeku, pomoc pri výžive, mobilizáciu klienta, prvú pomoc, vedenie domácnosti, atď.

Stručný popis vzdelávacieho programu:Vzdelávací program „Kurz opatrovania - kombinovaná forma“ je modulový vzdelávací program, ktorý sa realizuje dištančnou a prezenčnou formou a má charakter kurzu. Pozostáva z 3 hlavných častí a to z teoretickej a praktickej výučby a z praxe vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. Celkové trvanie kurzu je 230 hodín. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Účastník po absolvovaní kurzu nadobudne schopnosti, ktoré bude potrebovať pri výkone opatrovateľskej starostlivosti v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach a v domácnostiach na Slovensku a v zahraničí. Počas absolvovania kurzu získa aj základné zručnosti, ktoré mu umožnia aplikovať teoretické vedomosti priamo v praxi uvedených povolaní.

Cieľová skupina vzdelávacieho programu:Vzdelávací program je určený najmä osobám, ktoré chcú vykonávať opatrovateľskú starostlivosť alebo cítia potrebu zamestnať sa v oblasti sociálnych služieb. Absolvovaním tohto kurzu splnia účastníci potrebné kvalifikačné požiadavky Zákona č. 448⁄2008 o sociálnych službách.
Profil absolventa:Absolvent kurzu je pripravený na samostatné vykonávanie prác, ktoré sú náplňou opatrovateľa v sociálnych zariadeniach ako aj v domácnosti fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. Absolvent sa vie rozhodnúť pre určitý pracovný postup v situáciách, ktoré mu kompetencie dovoľujú a vie osloviť patričného odborníka vtedy ak by činnosti prekračovali rozsah opatrovateľskej praxe. Absolvent vie zvoliť správne pomôcky, vie ich improvizovať a vhodne sa o ne postarať pred a po výkone. Pri výkone profesionálnej praxe dodržiava zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci ako aj hygieny práce. Ovláda zásady dezinfekcie a v práci ju dodržiava na ochranu zdravia klienta ale aj svojho. Chápe význam prostredia, jeho tvorby a udržiavanie v prospech zdravia človeka. Absolvent je zoznámený so základnými princípmi etiky a správa sa podľa nich. Bude dodržiavať základné sociálne a zdravotnícke zákony, ktoré vo svojej praxi potrebuje.Celkové trvanie vzdelávacieho programu v rozsahu: 6 týždňov 

 

Cena kurzu: 150 €/účastník - záloha za kurz 75,- Eur (pri prihlásení).

 

Harmonogram  kurzov opatrovania od 4.1.2017 do 28.4.2017
Začiatok kurzu 4.1.2017 18.1.2017 15.2.2017 15.3.2017
samoštúdium 4.1. - 25.1.  18.1. - 8.2. 15.2.-8.3. 15.3.-5.4
prezenčná forma 26.1. - 28.1.  9.2.- 11.2. 9.3. -11.3.  6.4 -8.4. 
odborná prax - 1. termín  30.1. - 3.2. 13.2.- 17.2.  13.3.-17.3 10.-13.4., 18.4.
odborná prax - 2. termín  6.2. - 10.2.  20.2-24.2.   20.3. - 24.3. 19.-21.4,24.-25.4
záverečná skúška 17.2.2017 3.3.2017 31.3. 2017 29.4.2017
         

prihlaska

 

Bližšie informácie: Mgr. Marta Krištofová, telefón 0911 115 446, 055/62 55 317

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kalendár