Distribuujeme 18-tisíc potravinových balíkov
02
mar
2017

Distribuujeme 18-tisíc potravinových balíkov

Arcidiecézna charita Košice doručí 247 ton potravín pre vyše 8 tisíc príjemcov.

 

Do desiatich okresov v Košickom a Prešovskom kraji začína od pondelka 6. marca Košická arcidiecézna charita distribuovať 13,5 kilogramové balíky s 21 druhmi trvanlivých potravín.

 

V okresoch Košice II, III, IV, Michalovce, Prešov, Sabinov, Snina, Sobrance, Stropkov a Vranov nad Topľou v nasledujúcich piatich týždňoch odovzdajú celkovo 247 ton potravín pre 8 120 príjemcov, ktorých Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zaradilo na zoznamy konečných prijímateľov podľa kritérií programu potravinovej a základnej materiálnej  pomoci OP FEAD 2014 - 2020.

 

Ide v poradí o tretiu distribúciu nadväzujúcu na predchádzajúcu letnú a jesennú v uplynulom roku. Na telefónnom čísle sekretariátu charity M 0910 842 576 sa môžu občania informovať, či sú alebo nie sú aktuálne do zoznamov príjemcov zaradení. Všetci príjemcovia, ktorí majú balíky obdržať, budú o možnosti ich prevzatia informovaní telefonicky alebo osobnou pozvánkou. Tým, ktorým zdravotný stav nedovoľuje dostaviť sa na prevzatie balíka na oznámenom mieste, bude balík odovzdaný priamo v mieste ich trvalého bydliska.

 

V uvedených okresoch budú odovzdávané nasledovné počty balíkov:

 

Košice II   

1 231 balíkov

Košice III  

   292 balíkov

Košice IV  

525 balíkov

Michalovce    

3 376 balíkov

Prešov

3 691 balíkov

Sabinov

2 934 balíkov

Snina     

955 balíkov

Sobrance

   857 balíkov

Stropkov

791 balíkov

Vranov nad Topľou

3 664  balíkov

 

ADCH Košice je do potravinovej pomoci zapojená v rámci Slovenskej katolíckej charity, ktorá je partnerskou organizáciou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v celkom 41 okresoch Slovenskej republiky.

 

 

Potravinová pomoc sa podľa kritérií operačného programu OP FEAD 2014-2020 vzťahuje  na osoby žijúce v domácnostiach a osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb bez poskytovania stravy.

 

Konečným príjemcom potravinových balíčkov je primárne:

 

1) rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi 

 

2) príjemca pomoci v hmotnej núdzi, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a nemá príjem zo zárobkovej činnosti

 

3) príjemca pomoci v hmotnej núdzi, ktorý je invalidný a nemá príjem zo zárobkovej činnosti

 

4) príjemca pomoci v hmotnej núdzi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý nemá príjem zo zárobkovej činnosti

 

Konečným príjemcom potravinových balíčkov môžu byť sekundárne aj iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia partnerskej organizácie. Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú situáciu sa považuje životná situácia krátkodobého charakteru, z ktorej sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad, ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté živelnými pohromami, a pod.

 

Jednotlivec spĺňajúci vyššie uvedené podmienky má nárok na 1 potravinový balíček.                  

    

Rodina s 1 - 2 nezaopatrenými deťmi má nárok na 2 potravinové balíčky, rodina s 3 - 4 nezaopatrenými deťmi na 3 potravinové balíčky, rodina s 5 a viac nezaopatrenými deťmi na 4 potravinové balíčky.  

 

 

 

Viac informácii / UPSVAR

 

http://www.upsvar.sk/harmonogram-realizacie-opatrenia-1-marec-2017.html?page_id=626276

 

http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=530818

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67  Bratislava   e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

Viac informácii / SKCH

 

 http://www.potravinovapomoc.sk/ 

 

 

o autorovi

Adriana Čurajová

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kalendár

Photo album