Aktuality & Akcie - Arcidiecézna charita Košice

Deň matiek s Mary Kay v Krízovom centre pre matky s deťmi

Naše mamy pookriali a dopriali si chvíľku pre seba.

Odpustová slávnosť k blahoslavenej Sáre

Slávnostnú svätú omšu celebroval otec arcibiskup Bernard Bober. Hojná účasť z radov zamestnancov, priateľov našej charity a sociálnych sestier potešila a obohatila každého. 

Nie je dôležitá farba pleti, ale farba dresu.

11. ročník futbalového turnaja v Lipanoch dokázal, že ľudská spolupatričnosť, solidarita, filantropia a altruizmus prežíva v našom myslení a cítení. 

Červené nosy navštívili našich starkých

V utorok, 10. apríla 2018, navštívili našich starkých v Dome pokojnej staroby A. F. Colbrieho v Košiciach klauni s červenými nosmi.

Veľkonočné stretnutie s ľuďmi bez domova

Štedrosť ľudí a ochota pomôcť si navzájom vládla na veľkonočnom stretnutí s ľuďmi bez domova.

Štedrá 1 tonová veľkonočná zbierka v Košiciach

Veľká vďaka všetkým štedrým darcom, ktorí pomohli ľuďom v núdzi.

Kalendár

Photo album