Aktuality

Čo máme nové?

Hľadáte prácu? Pozícia: komunitný pracovník Komunitné centrum Sečovce

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 25. novembra 2023 | kategória: Pracovné ponuky

Arcidiecézna charita Košice vyhlasuje výberové konanie na pozíciu KOMUNITNÉHO PRACOVNÍKA komunitného centra (obsadzujeme 1 pracovnú pozíciu).

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
  • Úlohou komunitného pracovníka je spájať ľudí, učiť ich formulovať potreby, ciele, podporovať ich v hľadaní zdrojov, facilitovať ich rozhodovanie o prioritách, mediovať riešenie konfliktov, moderovať verejné stretnutia, prepájať jednotlivé skupiny a učiť ich presadzovať svoje ciele. 
  • Ďalšie podrobnosti nájdete v Ozname o výberovom konaní.
Požiadavky na zamestnanca
  • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, alebo 
  • stredoškolské vzdelanie s maturitou a 1 rok skúseností v sociálnej oblasti, alebo 
  • študent strednej školy s maturitou a 3 roky skúseností v sociálnej oblasti.
  • Znalosť slovenského jazyka.
  • Znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne).
  • Skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, pedagogickej práce a pod.,
  • Práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, práca s internetom).
  • Ďalšie podrobnosti nájdete v Ozname o výberovom konaní.

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice.  Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú konkrétnu pozíciu, príp. o ktoré pozície (ako alternatívy z uvedených možností) majú záujem. 

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 30.11.2023 do konca pracovnej doby.