Denné stacionáre

Denný stacionár je sociálna služba pre fyzickú osobu odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení na určitý čas počas dňa. Cieľom denného stacionára je zabezpečiť odbornú službu ktorá zodpovedá potrebám fyzickej osoby so zohľadnením jej potrieb, prirodzených vzťahov a rodiny. Posilňuje kontakt so spoločenským prostredím, aktivizáciu, podporu samostatnosti a zodpovednosti.

Denný stacionár vytvára podmienky na činnostnú terapiu, počas ktorej zapája fyzickú osobu do tvorivých činnosti, pomáha rozvíjať motorické, kognitívne, komunikačné, sociálne a osobnostné kompetencie.

Zabezpečuje záujmovú činnosť formou čítania, počúvania hudby, prechádzok po okolí, hrania spoločenských hier a iných aktivít.

Denný stacionár je určený seniorom zdravotne postihnutým osobámktorých stav (sebestačnosť, kognitívne funkcie) umožňuje pobyt v dennom stacionári. Služby denného stacionára nemožno poskytovať fyzickej osobe s infekčným ani vírusovým ochorením.

 

Denné stacionáre

Denný stacionár Košice
Bc. Blažena Fecáková, koordinátorka zariadenia
Južná Trieda 2,
040 01 Košice
mobil: 0911 273 877 tel: 055/6255317
stacionar.kosice@charita-ke.sk
Denný stacionár sv. Kláry, Michalovce
Mgr. Marta Stanková, koordinátorka zariadenia
Okružná 3567,
071 01 Michalovce
mobil: 0911 174 094
stacionar.svklary@charita-ke.sk
Denný stacionár Sabinov
Mgr. Juliana Ďuricová, koordinátorka zariadenia
Ul. 17. novembra 8,
083 01 Sabinov
mobil: 0911 273 879
stacionar.sabinov@charita-ke.sk
Denný stacionár Lipany
Mgr. Mária Kušnírová, koordinátorka zariadenia
Hviezdoslavová 826,
082 71 Lipany
mobil: 0910 842 836
stacionar.lipany@charita-ke.sk
Denný stacionár Vojčice
Ing. Anna Antošková, koordinátorka zariadenia
Školská 396,
076 22 Vojčice
mobil:0903 982 652
stacionar.vojcice@charita-ke.sk
Denný stacionár Sečovce
Bc. Monika Baňacká, koordinátorka zariadenia
Ul. Obchodná 180/20,
078 01 Sečovce
mobil: 0910 842 623
stacionar.secovce@charita-ke.sk
Denný stacionár sv. Štefana Snina
Mgr. Jana Kozejová, koordinátorka zariadenia
Jána Bottu 142,
069 01 Snina
mobil: 0911 680 197
stacionar.svstefana@charita-ke.sk
Denný stacionár Humenné

Mgr. Andrea Charitunová, koordinátorka zariadenia

Kukorelliho 1498/10,
066 01 Humenné
mobil:  0911 110 832
stacionar.svjanakrstitela@charita-ke.sk
Denný stacionár Snina
Mgr. Leonóra Terebová, koordinátorka zariadenia
Nám. Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina
mobil: 0903 982 907
stacionar.snina@charita-ke.sk
Denný stacionár sv. Matky Terezy, Bardejov
Mgr. Ľudmila Birková, koordinátorka zariadenia
L. Berku 199
085 01 Bardejov
tel.č.: +421 54/ 474 63 91

stacionar.svmatkyterezy@charita-ke.sk

 

Stiahnuť prílohy: