Aktuality

Čo máme nové?

Vaše 2 % dokážu meniť životy

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 1. februára 2021 | kategória: Aktuality

Arcidiecézna charita Košice sa uchádza o vašu podporu a dôveru prostredníctvom darovania 2 % z daní z príjmu. Váš dar dokáže meniť životy chorým, núdznym a tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme za prejavenú dôveru. 

Údaje o prijímateľovi:

Potrebujte poradiť pri vyplnení tlačiva? Napíšte nám, radi vám pomôžeme.

Postup pri darovaní:
Zamestnanec:
  • Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

Do 15. februára 2021 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
Tlačivo na stiahnutie: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Pracovali ste vlani ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2020, máte možnosť venovať 3 % z dane. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste boli dobrovoľníkom o potvrdenie tejto práce. Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.
Tlačivo na stiahnutie: Vzor potvrdenia o vykonaní dobrovoľníckej práce

Fyzické osoby, ktoré si daňové priznanie vypĺňajú sami:
  • Podľa typu vyplňte dané tlačivá a podajte/doručte do 31. marca 2021:

Fyzické osoby typu A

Fyzické osoby typu B

Pracovali ste vlani ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2020, máte možnosť venovať 3 % z dane. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste boli dobrovoľníkom o potvrdenie tejto práce. Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.
Tlačivo na stiahnutie: Vzor potvrdenia o vykonaní dobrovoľníckej práce

Právnické osoby:
  • Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy.

daňovom priznaní pre právnické osoby sú v časti IV. uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Súbor obsahuje aj potvrdenie o podaní daňového priznania.

Vyplnené tlačivá doručte do 31. marca 2021 na daňový úrad.

Upozornenie: ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2020 môže poukázať iba 1% z dane.

  • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Arcidiecéznej charity Košice.

Budeme vďační, ak na tlačive zaškrtnete súhlas so zaslaním vašich údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt). Vďaka tomu vám môžeme osobne poďakovať a informovať vás ako sme dary použili.

Povedzte o možnosti darovať našej charite 2 % aj svojim známym. Spoločne vytvorme charitnú reťaz pomoci, ktorá dokáže meniť životy. Ďakujeme, že ste s nami blízko pri človeku…