Aktuality

Čo máme nové?

Vaše 2 % dokážu meniť životy

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 1. februára 2022 | kategória: Aktuality

Arcidiecézna charita Košice sa uchádza o vašu podporu a dôveru prostredníctvom darovania 2 % z daní z príjmu. Váš dar dokáže meniť životy rodinám v núdzi, opusteným, chorým a tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme za prejavenú dôveru. 

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Arcidiecéznej charity Košice.

Budeme vďační, ak na tlačive zaškrtnete súhlas so zaslaním vašich údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt). Vďaka tomu vám môžeme osobne poďakovať a informovať vás ako sme dary použili.

Povedzte o možnosti darovať našej charite 2 % aj svojim známym. Spoločne vytvorme charitnú reťaz pomoci, ktorá dokáže meniť životy. Ďakujeme, že ste s nami blízko pri človeku…