Aktuality

Čo máme nové?

20 rokov DPS Lipany

pridal: Krajňák | dátum: 19. augusta 2019 | kategória: Aktuality

Dom pokojnej staroby v Lipanoch je svedectvom ľudskej spolupatričnosti, spolupráce, ale hlavne prejavom živej viery. Stal sa základom krásneho spoločenstva ľudí dobrej vôle, ktorých spojila láska k Bohu a ochota pomáhať ľuďom v núdzi.

Jeho počiatky spadajú do roku 1995, kedy došlo k prvému štastnému stretnutiu duchovných otcov farností Birmensdorf – Lipany, vdp. Huberta  Zimmmermana a vdp. Kamila Jankecha vo Vatikáne.Pri zrode Domu pokojnej staroby, ktorý nebol najľahší stáli ľudia, ktorí tomu  dielu priali a  rôznou formou pomáhali .

Na výstavbu Domu pokojnej staroby prispelo mnoho darcov. Významnú  pomoc, ktorá spôsobila obrat vo financovaní stavby, nám poskytli naši švajčiarski priatelia z farnosti Birmensdorf a najmä čestná občianka mesta Lipany p. Jeanine Hostettler, ktorá výnimočnou veľkosťou svojho daru prispela k dokončeniu celého Domu pokojnej staroby. Našich dobrodincov  vnímame ako poslov Božej lásky, šíriteľov živej viery. V nedeľu 18.augusta 2019 sme si svätou omšou, ktorú celebroval košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč pripomenuli 20. výročie otvorenia  Domu pokojnej staroby v Lipanoch.

Medzi pozvanými hosťami nechýbali ani vzácni hostia zo Švajčiarska: Hans Ruedi Schreiber, Peter Rost a Dominique Weber, zástupcovia mesta Lipany, duchovný otcovia z farnosti Lipany a riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice Cyril Korpesio.

 

Mgr. Jana Koľová, vedúca DPS Lipany