• Sme oficiálnou charitatívnou organizáciou katolíckej cirkvi na Slovensku. Pomáhame všetkým, bez ohľadu na rasu, národnosť, politické zmýšľanie či vierovyznanie...

    Čítať viac

AKTUALITY

Poďakovanie
Poďakovanie V rámci podujatia Dni dobrovoľníkov USSK 2016, ktorý sa konal 13. a 14.mája 2016 sme od U.S.Steel Košice dostali peňažný dar v hodnote 300…
Potravinová pomoc
Potravinová pomoc Arcidiecézna charita Košice sa v rámci Slovenskej katolíckej charity podieľa na distribúcii potravinových balíkov pre 10 okresov - Košice II, Košice III, Košice IV, Prešov,…
Otvorenie denného stacionára pre seniorov v  Lipanoch
Otvorenie denného stacionára pre seniorov v Lipanoch 26. júla 2016 bol pre seniorov z mesta Lipany slávnostným dňom. Práve v tento deň vedúci zariadenia pre seniorov, Domova pokojnej staroby (DPS), Ing. Pavel Slaninka spolu…

ĎAKUJEME...